top of page

çelikhaneler

o    DMC- OGL’nin refrakter ürünlerinin başlıcaları olan;

     - Gaz üfleme tuğlaları

     - Pota tuğlaları

     - EBT tuğlalar

o    Pollrich firması üretimi

      egzoster fanları

1890heyenbrock.jpg
1-steel-mill-henry-jones.jpg
Başlıksız-3 kopya.png
Stolovsky-cat-1-pag-14-n5.jpg
Isler_Industrial.jpg
WhiteHotSteel-copy-2000.jpg
bottom of page